Termin joga pochodzi od sanskryckiego słowa yuja i oznacza wiązać, kierować i skupiać na czymś uwagę.Joga jest jednym z systemów filozofii indyjskiej. Opracował go Patanjali w swoim dziele "Yoga-sutrach". 
Wylicza osiem stopni jogi, które doprowadzą ucznia do osiągnięcia czystej świadomości, prawdy i niewysłowionej radości.

YAMY , czyli zasady moralne: nie krzywdzenie, nie kradzenie, prawda, wstrzemiężliwość zmysłowa i nieposiadanie.

NIYAMY, czyli praktyki ascetyczno- mistyczne: czystość, zadowolenie, asceza, medytacja, skupienie.

ASANY, czyli pozycja, jogiczna, która powinna być nieruchoma i wygodna. Asanie powinno towarzyszyć rozluźnienie napięcia, co pomaga w usunięciu niecierpliwości. Będąc całym sobą w asanie odczujemy życiową siłę docierającą do każdej komórki naszego ciała.

PRANAYAMA ćwiczenia oddechowe, dzięki którym zostaje uaktywniona prana (energia życiowa), umysł staje się spokojny, jasny i czysty a nerwy wyciszają się. Pratyahara to stan, w którym zmysły kierują się do wewnątrz nie zajmując się tym, co jest na zewnątrz.

DHARANA to całkowita koncentracja na jednym obiekcie lub zadaniu. Umysł jest całkowicie zaabsorbowany, nie ulega rozproszeniu, roztargnieniu i pragnieniom.

DHYANA - kontemplacja. Bez wysiłkowy, bierny odbiór rzeczywistości, która jest na zewnątrz świadomości.

SAMADHI stan skupienia, który jest celem poszukiwań jogina. B.K.S., Iyengar tak opisuje ten stan "ciało i zmysły odpoczywają jak w głębokim śnie, zaś władze umysłu i intelektu są zachowane jak w stanie czuwania".

Pamiętajmy jednak, że ten najwyższy stopień możemy osiągnąć poprzez zdyscyplinowaną, systematyczną i zrównoważoną praktykę jogi.