Dla kogo terapia Bowena?

Terapia Bowena opiera się na przekonaniu, że nasze organizmy mają zdolność samouzdrawiania, ale w wyniku rozwoju cywilizacji nasze ciała zostały przeciążone. Spożywamy toksyny w pokarmie, wdychamy je wraz ze smogiem, doświadczamy ciągłego stresu, mierzymy się z nadmierną ilością bodźców oraz nierzadko z  kłopotami układu kostnego, szczególnie kręgosłupem. Technika Bowena pracując na tkankach miękkich układu nerwowego, skutecznie przywraca jego własną równowagę.

Na  stronie bowenpolska.pl czytamy"– to powięziowa terapia manualna. Dzia­ła nie tyl­ko po­przez układ ner­wo­wy za­rów­no na po­zio­mie struk­tu­ral­nym jak i funk­cjo­nal­nym, przez sys­tem mię­śnio­wy i po­wię­zio­wy, ale tak­że przez układ lim­fa­tycz­ny i krą­że­nia. Jest to tech­ni­ka zna­na ze swej efek­tyw­no­ści w do­le­gli­wo­ściach we­wnętrz­nych, w pro­ce­sie re­ha­bi­li­ta­cji, jak i w pro­fi­lak­ty­ce zdro­wot­nej."

Na czym polega technika ?

Poprzez uciskanie konkretnych miejsc i przemyślane sekwencje ruchów terapeuta nie tylko wprawia organizm w stan głębokiego relaksu, ale też daje mu impulsy, wspierające człowieka w samouzdrawianiu.

Jak wygląda zabieg?

Technikę tę wyróżnia niezwykła precyzja i różnorodność ruchów, których jakość wykonania zastępuje ilość. W odróżnieniu od znanych form masażu, podczas których ludzki organizm dostaje znów sporo bodźców do przepracowania, w zabiegu Bowena tych bodźców dostarcza się mniej. Pomiędzy konkretnymi sekwencjami sesji są przerwy, dzięki czemu ciało ma czas na te bodźce zareagować, a impulsy mają szansę zostać odpowiednio odczytane oraz przetworzone przez układ nerwowy. 

Efekty terapii 

Kiedy pacjent podczas zabiegu doświadczy relaksu, a organizm dostanie bodźce do samonaprawy, wiele dolegliwości może minąć- fizycznych (pourazowych, napięciowych) oraz psychicznych (depresja, stany lękowe, nałogi). Terapia Bowena często eliminuje lub znacząco uśmierza ból. 
 
Na terapię zaprasza
Irmina Blonka
rejestracja tel 796 683 921
 

Szkoła Jogi Wrocław

Ośrodek Działań Społeczno Kulturalnych
"Piast"
ul. Rękodzielnicza 1
54-136 Wrocław

Poniedziałek

gr. początkujaca

09.:00-10:00

19:00-20:00

Wtorek

gr. zaawansowana

19:00-20:00

Środa

gr. początkujaca

09:00-10:00

19:00-20:00

Czwartek

gr. początkujaca
18:00-19:00

gr. zaawansowana

19:15-20:15

Piątek

gr. początkujaca

19:30-20:30

Hala Sportowa
ul. Kościuszki 39
Lutynia 55-330

gr. poczatkujaca

Poniedziałek

19:45-20:45

Środa

19:45-20:45

 

Szkoła Jogi Haliny Blonka Wrocław

+48 503 056 559

jogablonka@gmail.com

 

 

social facebook box blue icon        youtube icon        Instagram icon

 

 

warsztaty joga
zajecia joga